De oprichting van het partnerschap

Over Kibrahacha

Na een verkenning op de eilanden (waarbij is gesproken met de instituten en schoolbesturen) hebben de ministers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland een samenwerkingsprotocol ondertekend om het opleiden van leraren in het Caribisch gebied te versterken. In 2019 is een centrale commissie opgericht met vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en schoolbesturen. Zij hebben het partnerschap opgezet en het de naam Kibrahacha gegeven.

Gezamenlijk doel 

Het overkoepelende doel van Kibrahacha is: ‘samen de beste leraar op de beste plek opleiden.’ Door het vormen van een partnerschap tussen opleidingsinstituten en opleidingsscholen erkennen we dat leraar worden een praktische route is, een vak dat je leert door het te doen, door te reflecteren op wat je gedaan hebt en door dat te verdiepen met theorie. Of andersom door vanuit theoretische kennis de werking ervan in de praktijk te ervaren. Leraar worden betekent naast het hebben van kennis en kunde, ook het goed kennen van jezelf en de vele vormen van gedrag om je heen. Ook dat leer je alleen door in een hele diverse omgeving te mogen leren, oefenen en opgeleid worden. Samen ontwikkelen en borgen we continu het beste curriculum voor de Caribische leraar in de 21e eeuw: een wereldleraar!

Kibrahacha_home

Caribische leraar van de 21e eeuw

Hoe ziet zo’n leraar eruit? Allereerst heeft hij een goed beeld van de historische en moderne Caribische regio. Hij heeft kennis van de taal, cultuur en geschiedenis en kan deze overdragen en uitdragen. Daarnaast zijn de volgende eigenschappen belangrijk:

 • Leergierig
 • Reflecteert op eigen gedrag
 • Heeft technologische vaardigheden
 • Creëert positieve sfeer om te leren in een uitdagende leeromgeving
 • Verzorgt gepersonaliseerd onderwijs
 • Hanteert actieve werkvormen
 • Kan projectmatig werken
 • Is emotioneel intelligent
 • Heeft zelfvertrouwen
 • Is ondernemend
 • Is in staat om de thuiswereld van de leerlingen te verbinden met de wereld van school

Aangesloten opleidingsinstituten 

Interesse om met jouw school of schoolbestuur aan te sluiten bij het Partnerschap? Neem vrijblijvend contact op met de coördinatoren op jouw eiland.

Het begeleiden en opleiden van studenten maakt het voor mij prettig, uitdagend en motiverend om in het onderwijs te werken.