dr. Albert Schweitzer School 

De Dr. Albert Schweitzerschool is een van de scholen van de VPCO. Wij zijn een Protestants-Christelijke school, die vanuit de christelijke identiteit waarden en normen, regels en structuur hanteert. De school groeit als een christelijke school mee in een zich voortdurend ontwikkelende maatschappij. Wij nemen het Protestants Christelijk geloof als uitgangspunt voor ons onderwijs. De school staat open voor iedereen. We hebben respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Op dit moment telt de school 770 leerlingen van verschillende culturele achtergronden.
De school hanteert als instructietaal het Nederlands.

De school bevindt zich midden in de dichtbevolkte wijk van Saliña.
De leerlingen die onze school bezoeken komen van Westpunt tot Oostpunt.

Contact

dr. Albert Schweitzer School
Saliña Abou z/n
Willemstad, Curacao

461-7737
infoasfo@vpco.org