Studiereis: ervaringen van een Pabo student 

In september ging een delegatie van Kibrahacha op studiereis naar Nederland. Er werd een bezoek gebracht aan verschillende opleidingsscholen en partnerschappen. Het doel was om kennis uit te wisselen over Samen Opleiden. De delegatie sprak onder andere met studenten, schoolopleiders, directeuren en verschillende lerarenopleidingen. De basis voor verdere samenwerking is daarmee gelegd.

Team Kibrahacha

Eén van de studenten waar de delegatie mee gesproken heeft, is Timethy Hyman. Timethy is tweedejaars pabo-student en loopt nu stage op de Daltonschool Helen Parkhurst in Tilburg, één van de opleidingsscholen van het Partnerschap Opleiden in de School. Zelf ging Timethy naar school op Bonaire en volgde hij de Havo op Curaçao. Inmiddels studeert hij aan Fontys Tilburg. De jonge leraar in opleiding sprak met veel enthousiasme met de delegatie.  

Waarom heb je gekozen voor de pabo?

Dat heeft verschillende redenen. De belangrijkste factor is denk ik dat mijn moeder dit ook heeft gestudeerd en in het onderwijs heeft gewerkt. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen met het begrijpen van dingen waar ze moeite mee hebben. Ook geniet ik van werken met kinderen: ik heb bij hen nooit het gevoel dat ik aan het werk ben.

Wat merk jij van het feit dat jouw stageschool is aangesloten bij het Partnerschap Opleiden in de School?

Ik word super goed begeleid door mijn stagebegeleider en opleidingscoach. Ik kan bij hun terecht met al mijn vragen en krijg hulp bij het bedenken van lesactiviteiten. Ze proberen bij alles mee te denken en vinden oplossingen om studenten verder te helpen.

Wat draagt dit volgens jou bij aan jouw ontwikkeling als toekomstig docent?

Ik heb door stage te lopen op deze opleidingsschool meer inzicht gekregen in het vak. Zo heb ik bijvoorbeeld gezien hoe een basisschool werkt, wat allemaal belangrijk is tijdens de lessen, hoe je omgaat met lesovergangen en de psychologische behoeftes van de leerlingen. Tenslotte ervaar je ook hoe het is om te werken met collega’s en bouw je een netwerk op met andere mensen in het vak. Daardoor kan ik in mijn 3e jaar stage lopen op de ABC eilanden!

Waarom zou je scholen op Curaçao, Bonaire en Aruba aanraden om ook een opleidingsschool te worden?

Als opleidingsschool help je studenten vat te krijgen op wat nodig is om een bekwame leraar te worden. Ze doen waardevolle ervaring op die nodig is om het vak te leren. Vanuit studentenperspectief kan ik vertellen dat het super leerzaam is en je enthousiast wordt gemaakt voor jouw toekomst als leraar. Ik hoop dat scholen die waarde inzien en zich daarom willen aansluiten als opleidingsschool.

Welke verschillen zie je tussen leraren in Nederland en de ABC eilanden?

Dit vind ik een moeilijke vraag omdat ik pas ben gaan letten op hoe mensen lesgeven nadat ik zelf ben gaan studeren. Het enige waar ik aan kan denken (maar ik kan me vergissen) is dat in Nederland het pedagogisch handelen meer geïntegreerd is in het lesgeven en de omgang met leerlingen. Maar zoals ik al zei: het zou ook kunnen dat dit me opvalt omdat ik er nu pas bewust van ben en er niet op lette toen ik op de basisschool zat.

Ook een opleidingsschool worden?
Neem dan contact met ons op. 

Opleidingsschool worden