Soft launch ‘Kibrahacha’ op de ABC-eilanden

Donderdag 21 januari was de soft launch van ‘Kibrahacha’ op de ABC-eilanden. Tijdens de launch volgden schoolleiders en de opleiders vanuit de opleidingsscholen en lerarenopleidingen de eerste trainingen. De twee-daagse werd afgesloten met een kleine ceremonie voor de partners van ‘Kibrahacha’. De drie eilanden waren digitaal met elkaar verbonden om dit feestelijke moment samen te vieren.

Bij ‘Kibrahacha’ zijn de opleidingsinstituten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor het opleiden van aankomende leraren. Dit gebeurt voortaan voor een groot deel van de studie op  opleidingsscholen, waar studenten voor de klas staan om praktijkkennis en ervaring op te doen. Op de ABC-eilanden zijn nu officieel negen opleidingsscholen. Hier volgen studenten een groot deel van hun lerarenopleiding. Zo doen zij praktijkkennis en ervaring op. Op Aruba zijn dat Colegio Cristo Rey, de Mon Plaisir school en Prinses Amalia Basisschool. Op Curaçao vormen St. Antonius College en Kolegio Santa Famia een opleidingsschool, de Römerschool samen met de Prinses Margriet School, en de dr. Albert Schweitzer School. Op Bonaire zijn dit de opleidingsscholen Basisschool De Pelikaan, Kolegio Kristu Bon Wardador en Skol Amplio Papa Cornes. 

Op elke opleidingsschool zijn er schoolopleiders aangesteld. Zij krijgen daarvoor een speciale training, samen met de opleiders van de lerarenopleidingen. Zo is er een nauwe samenwerking. Samen bereiden zij de studenten optimaal voor op hun toekomst als Caribische leraar van de 21e eeuw: een leraar die over moderne vaardigheden beschikt en kennis heeft van de rijke Caribische cultuur. Om de samenwerking tussen de opleidingsinstituten en de schoolbesturen op de drie eilanden vorm te geven, is het partnerschap Kibrahacha opgericht. Hierin zijn verschillende schoolbesturen van de ABC-eilanden vertegenwoordigd. Ook de opleidingsinstituten University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba en University of St. Martin maken deel uit van het partnerschap.

‘Kibrahacha’ is één van de afspraken uit het Vierlandenoverleg. In februari 2019 ondertekenden de ministers van Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland een samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Het Ministerie van OCW heeft voor het schooljaar 2020-2021 een subsidie van ruim 380.000 dollar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de lerarenopleidingen op de ABC-eilanden.